SAFE FOOD AND GOOD HYGIENE PRACTICES OF EMPLOYEES IN CONVECTIONAL KITCHENS OF FOOD AND BEVERAGE BUSINESSES: THE CASE OF KASTAMONU

Abstract

Çalışma Kastamonu’da faaliyet gösteren ve konveksiyonel mutfağa sahip olan konaklamalı yiyecek-içecek işletmelerinde iş gören olarak görev yapan aşçılarla yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak katılımcıların görüşlerinin alınması tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak hazırlanan araştırmanın verilerini Kastamonu’da ikamet eden ve çalışmaya gönüllü olarak katılım sağlayan 30-50 yaş arası aşçılar oluşturmaktadır. Araştırma bulgularına göre katılımcıların gıda güvenliği konusunda ki hassasiyetlerinin belirli bir düzeyde olduğu, Mutfak hijyeni konusunda doğrama tahtaları, tezgahlar ve dolaplara dikkat ettikleri, Çapraz bulaşma konusunda devamlı kontrollü oldukları, HACCP (Hazard Analysis And Critical Control Points-Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) konusunda bazı katılımcıların bilgi sahibi olmadığı terim olarak bilinmiyor olsa da uygulamada faal oldukları, bazı işletmelerin yeni başlayan personele hijyen eğitimi verdikleri ve Covit19 pandemi sürecinin konveksiyonel mutfaklarda uygulanan gıda güvenliği ve iyi hijyen uygulamaları konusunda çok büyük değişikliklere neden olduğu bilgilerine ulaşılmıştır.Keywords
Hijyen ve Sanitasyon, Gıda güvenliği, HACCP.
Reference