Uluslararası Kazak Tarihi, Kültürü ve Dili Kongresi


 

 

Uluslararası Kazak Tarihi, Kültürü ve Dili Kongresi

 

27-28 Aralık 2021 

Ankara, TÜRKİYE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kongre Özet Kitabı için TIKLAYINIZ

Kongre Tam Metin Kitabı için TIKLAYINIZ

 

 

 

KONGRE BAŞKANI

Prof. Dr. Orhan DOĞAN - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  

 

KONGRE ONURSAL BAŞKANLARI

Düsen KASEİNOV - Türksoy Genel Sekreteri

Abzal SAPARBEKULY - Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi

Mustafa Latif EMEK      İKSAD Enstitüsü Başkanı

 

KONGRE BİLİM KURULU

Prof. Dr. Orhan DOĞAN       Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  (Türkiye)

Prof. Dr. Hava  Kurt SELÇUK    Erciyes Üniversitesi  (Türkiye)

Prof. Dr. Güljanat Kurmangaliyeva Ercilasun     Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi  (Türkiye)

Prof. Dr.Fatih ÜNAL Ordu Üniversitesi  (Türkiye)

Prof. Dr. Ayabek Bainiyazov     Ardahan Üniversitesi

Prof. Dr. Sherubay Kurmanbaiuly     Avrasya Ulusal Üniversitesi (Kazakistan)

Prof. Dr. Sagymbay Zhumagul     Avrasya Ulusal Üniversitesi (Kazakistan)

Prof. Dr.Elman Guliyev     Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi, Azerbaycan

Prof. Dr.Nizami TAGISOY     Bakü Slavyan Üniversitesi, Azerbaycan

Prof. Dr.Vaqıf SULTANLI      Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan

Prof. Dr. Bekir ŞİŞMAN     Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr. Turgut KOÇOĞLU    Erciyes Üniversitesi (Türkiye)

Prof. N.S. Vaskiv   Boris Grinchenko Kiev Üniversitesi (Kiev, Ukrayna)

Prof. Dr. Tattigül Kartaeva      Al Farabi Üniversitesi (Kazakistan)

Prof. Dr. Mustafa ÜNAL    Erciyes Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr Abdulvahap KARA      Mimar Sinan Üniversitesi (Türkiye)

Prof. Dr.Osman YORULMAZ    Mimar Sinan Üniversitesi (Türkiye)

Prof.Dr. Mukhabbat KURBANOVA   Mirza Uluğbek Adındaki Özbekistan Millî Üniversitesi, Özbekistan

Prof.Dr. Mualla Uydu Yücel İstanbul Üniversites (Türkiye)

Assoc. Prof. Dr. Gülnar KARA Hacettepe Üniversitesi (Türkiye)

Assoc. Prof. Dr. Ainur NOGAYEVA  Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (Türkiye)

Assoc. Prof. Dr. Gökçe YÜKSELEN PELER Erciyes Üniversitesi (Türkiye)

Assoc. Prof. Dr. Yunus Emre TANSÜ     Gaziantep Üniversitesi (Türkiye)

Assoc. Prof. Dr. Ekrem AYAN     Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Türkiye)

Assist. Prof. Dr. Hikmet DEMİRCİ      Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Türkiye)

Assist. Prof. Dr. Sefa Fuat Hekimoğlu Uşak Üniversitesi  (Türkiye)

Assist. Prof. Dr.Ercan PETEK      Tokat Gaziosmanpasa Üniversitesi (Türkiye)

Assist. Prof. Dr.  Baurzhan Botakaraev   Kazak-Türk University (Kazakistan)

Assist. Prof. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI     Giresun Üniversitesi (Türkiye)

Assist. Prof. Dr. Muhit TÖLEGEN    Ahmet Yesevi Üniversitesi (Kazakistan)

Dr. Osman KABADAYI  Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi  (Türkiye)

 

DÜZENLEME KURULU

Assoc. Prof. Dr. Kanysh Bibekov  Nazarbaev Üniversitesi, Kazakistan

Assist. Prof. Dr. Marlen ADILOV   Tokat Gaziosmanpasa Üniversitesi (Türkiye)

Zhuldyz SAKHI    Erciyes Üniversitesi

 

KONGRE KOORDİNATÖRÜ

Zhuldyz SAKHI


Kongre Takvimi

Son özet gönderim tarihi: 1 Aralık 2021

Son tam metin gönderim tarihi: 10 Aralık 2021

(tam metin zorunluluğu yoktur)

Kongre programı yayın tarihi: 15 Aralık 2021

Kongre Özet kitabı kesin yayın tarihi:  30 Aralık 2021

 

Kongre Disiplinleri

Kongremiz tarih, kültür ve dil alanlarında yazılmış özgün bildirilere açıktır

 

Kongre Ücretizdir

 

Kongre Hizmetleri

-Bildiri özet ve tam metinlerinin ISBN'li kongre kitabında yayınlanması

-Tüm yazarlar için ayrı ayrı katılım belgesi

-Kongre sırasında sıcak ve soğuk ara ikramlar

-ISBN’li bildiri kitabı yayını

-Hakem sürecinden geçmesi şartıyla dergimizde makale olarak yayın

 

Katılım Şekli

İki alternatif sunmaktayız

- Ankara’da yüz yüze katılım (sınırlı kontenjan)

- Online katılım (YÖK tavsiyesi için TIKLAYINIZ)

 

Doçentlik ve Akademik Teşvik Kriterleri

Kongremiz uluslararası niteliktedir. Gerek bilim kurulu ve gerekse de katılımcı ülke çeşitliliği bakımından doçentlik, akademik teşvik, akademik yükseliş kriterlerine uygundur.

Türkiye'den gönderilen bildiriler başvuru sırasına göre  %55 yabancı oranı korunarak kabul edilecektir. Kongremizin 45 ülkeye çağrısı yapılmıştır

 

Kongre Yeri

Ankara, Türkiye

 

Kongre dilleri

Türkçe, Kazakça, İngilizce ve Rusça

 

Kongre Yayın Olanakları

1- Kongre özet ve tam metin kitapları (ISBN'li)

2- Dergide Makale Yayını  Newera Sosyal Bilimler Dergisi: Hakem sürecini geçmesi şartıyla dileyen katılımcılarımız tam metinleri dergimizde makale olarak yayınlanacaktır

 

Özet ve Tam Metin Gönderimi

Kongremize özet göndererek başvurmanız gerekmektedir. Özet değerlendirme süreci en çok 5 gün sürmektedir. Değerlendirme sonucu gecikmeksizin yazara bilgi verilmektedir. Özetlerinizin 200-300 kelime aralığında olması gerekmektedir. Özetlerinize mutlaka İngilizce ABSTRACT da eklemelisiniz. Özetlerinizi word/doc formatında en geç

1 Aralık 2021 tarihine kadar editornewera@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

Kongremizde tam metin zorunluluğu yoktur. Tam metinlerinizi kongre kitabında yayınlatmak isterseniz özetinizin kabul edilmesinin ardından TAM METİNLERİNİZİ en geç 10 Aralık 2021 tarihine kadar editornewera@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir.

 

Örnek Özet Metni İçin TIKLAYINIZ

 

Tam Metin Yazım Kuralları

-Times new roman, 12 punto ile yazınız (Makale başlığı, yazar isimleri, kurumları, ORCİD ID, mail adresleri, Özet ve anahtar kelimelerin tamamı 12 punto olmalı. Grafik, tablo gibi kısımlar için yazar punto büyüklüğü yazar tarafından en uygun biçimde belirlenebilir)

-Satır aralığı 1.25 veriniz

-Paragraf başlarında soldan girinti yapmayınız

-ANA başlıklar BÜYÜK harfle ve bold yazılmalı

-Dilediğiniz atıf biçimini kullanabilirsiniz

-Tam metinlerinizin en az 5 sayfa olması gerekmektedir

-Tam metinlerinizde ÖZET, GİRİŞ, ARAŞTIRMA VE BULGULAR, SONUÇ ve KAYNAKÇA bölümlerinin ayrı başlıklar altında gösterilmesi gerekmektedir

 

Örnek Tam Metni İçin TIKLAYINIZ

 

Tam metinlerinizi doc/word formatında en geç 10 Aralık 2021 tarihine kadar editornewera@gmail.com adresine göndermeniz gerekmektedir (tam metin zorunluluğu yoktur)